Wat de wereld van u vraagt

In een wereld waar meningen vaak mijlenver uit elkaar liggen, is het fantastisch dat alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het eens zijn over hoe de wereld er in 2030 uit moet zien. 


In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze duurzame doelen vastgesteld. Wereldwijd zijn deze Global Goals for Sustainable Development geadopteerd door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met minder dan vijftien jaar tijd om de onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, is haast geboden. Daarom ben ik zo verheugd dat ook de Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd aan de Global Goals. Maar, de Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van gemeenten. De doelen raken immers aan belangrijke opgaven voor lokale overheden zoals terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur.


Deze uitgave bevat een inspirerende oproep van de burgemeesters van Oss en Utrecht om met de Global Goals aan de slag te gaan. VNG International helpt u graag om uw ambities te bepalen, waar te maken en uit te dragen. 

Jantine Kriens,

Algemeen Directeur VNG